- basun - http://basun.poluha.se -

Allt fler vetenskapsmän kritiska till global uppvärmning

Inte nog med att det är kallt nu. Den globala (och efterlängtade) uppvärmningen kanske uteblir. Det känns lite som om idén om människans stora påverkan på klimatet genom koldioxidutsläpp håller på att rasa. I varje fall tar allt fler naturvetare bladet från munnen och uttrycker skepsis. Så exempelvis kom det en tung artikel i Nature förra året som hävdade att det som mest påverkar klimatet är solen och strålning från rymden [1].

Och brittiska meteorologer kom helt nyligen med uppgifter som säger att det inte skett någon uppvärmning av jorden under de senaste 15 åren. Istället kan det vara en ny mindre istid som väntar [2].

I höstas lämnade en Nobelprisvinnande fysiker American Physical Society eftersom han inte kunde instämma i dogmatiska uttalanden om global uppvärmning. Och förra veckan skrev 16 vetenskapsmän en artikel i Wall Street Journal med rubriken No Need to Panic About Global Warming [3]. Likaså kom helt nyligen en av grundarna till miljörörelsen i Tyskland ut som en ”skeptiker” [4].

Wikipedia har en gedigen lista [5] på vetenskapsmän som är kritiska. Och sedan tidigare finns en stor namninsamling [6] som samlat över 30000 namn på amerikanska vetenskapsmän som är skeptiska till teorin om den globala uppvärmningen.

Jag vet inte vad jag ska göra av allt detta. Men en sak är klar: det går inte att hävda att det råder någon slags solklar konsensus inom vetenskapsvärlden om den globala uppvärmningen. Oppositionen är både stor och namnkunnig.

Läs även vad andra skriver om global uppvärmning [7], istid [8], vetenskaplig konsensus [9], skeptiker [10]

16 kommentarer (Öppna | Stäng)

16 kommentarer Till "Allt fler vetenskapsmän kritiska till global uppvärmning"

#1 Kommentera Av Kalle På 11 februari 2012 @ 0:48

Låt oss säga att du, eller kanske snarare de forskare som du refererar till, har rätt. Jag undrar då alltjämt vad du vill ha sagt med det här inlägget. Även om just detta argument (den påstådda globala uppvärmningen) för minskad/ändrad konsumtion faller, så återstår fortfarande ett helt gäng andra, exempelvis:

1. Annan miljöpåverkan till följd av konsumtion. Här ett känt fall: [11]

2. Användandet och urholkandet av begränsade resurser. Se t.ex. : [12]

3. Påverkan på människors hälsa, exempelvis vid förbränning av kol (går en dokumentär om kolbrytning i Coal River Valley som visas på Kunskapskanalen klockan 22:00 idag (lördag) som bland annat tar upp denna aspekt).

4. Upprätthållande av materialistiska ideal (fast detta är lite av en smakfråga, du kanske tycker att det är ett samhällsklimat att eftersträva och då kan jag inte riktigt argumentera emot det, fast jag tvivlar iofs på att du tycker att det).

Kort och gott: Om jag har 100 goda skäl att utföra en handling men du lyckas visa att ett av mina hundra goda skäl inte är ett gott skäl, så att jag nu bara har 99 goda skäl kvar, ska jag då plötsligt strunta i att utföra handlingen ifråga (det beror förvisso också på vilka eventuellt goda skäl det finns till att INTE utföra handlingen men du förstår kanske vad jag menar)?

Så vad vill du ha sagt? Vilken är den bakomliggande tesen till detta inlägg?

#2 Kommentera Av pelle På 13 februari 2012 @ 0:06

Kalle, din kommentar förbryllar mig. Måste jag ha en bakomliggande tes? Räcker det inte att söka sanningen i denna fråga? Om dessa forskare som jag refererar till har rätt pågår en av världshistoriens största skandaler. Världen har då förletts att tro att vi går mot en miljökatastrof som vi själva orsakar. Och för att undvika katastrofen måste vi göra enormt kostsamma omställningar av våra ekonomier. Du kanske tycker att vi ska göra det ändå, uppvärmning eller ej. Och vi skulle kunna diskutera den frågan. Men rimligen är det av stor vikt att veta om det faktiskt förhåller sig så som vi fått lära oss av Al Gore och FN:s klimatpanel.

#3 Kommentera Av Kalle På 13 februari 2012 @ 23:02

Pelle, måste du ha en bakomliggande tes? Självklart inte! Men jag har följt din blogg ett tag nu och du brukar, till skillnad från Blondinbella och Kissie, ha ett budskap med dina inlägg. Och om detta inlägg inte bara var en ”disclaimer” mitt bland alla budskap så är jag osäker på vilket detta budskap är.

De ”kostsamma omställningar” du talar om är, enligt mig, nödvändiga p.g.a. mina punkter 1,2 och 3 ovan (punkt 4 kan vi stryka så den upptar någon onödig plats i en eventuell fortsatt diskussion). Även om det inte föreligger någon global uppvärmning så skriver du väl t.ex. under på att oljan är en ändlig resurs (bland många andra ändliga resurser)? Och du skriver väl under på att det existerar, åtminstone lokala, miljöproblem som vi själva orsakar? Och visst skriver väl du under på att vissa utsläpp orsakar hälsoproblem hos människor?

Jag vill dessutom att du observerar att allt mitt resonerande än så länge utgår från att någon global uppvärmning inte förekommer. Men om jag ändå ska ha med någon aspekt av att den globala uppvärmningen åtminstone är möjlig, så undrar jag varför du inte förespråkar försiktighetsprincipen i denna fråga? Denna princip anser du ju vara så viktig i exempelvis abortfrågan så varför är den inte alls relevant här?

Jag tycker kanske ändå,trots allt, att du sätter fingret på någonting viktigt. Detta ”viktiga” är att den globala uppvärmningen under alldeles för lång tid har målats upp som något sorts kardinalproblem, så att alla andra problem, som dagens konsumtionssamhälle för med sig, har hamnat i periferin. Det är hög tid att bredda debatten helt enkelt, så tack för att du är med och bidrar till det!

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att du inte är ensam om att vara förbryllad Pelle.

#4 Kommentera Av pelle På 14 februari 2012 @ 0:24

Kalle, jag måste säga att jag fortfarande är förbryllad över varför du inte tycker det är tillräckligt (för ett blogginlägg alltså) att söka sanningen i frågan om den globala uppvärmningen. Är det inte ett tillräckligt budskap (och som i sig skiljer mig från Kissie) att det bland många forskare råder en stor skepsis om huruvida det verkligen pågår en global uppvärmning (orsakad av människor och som kommer att leda till katastrof)? Jag menar, det är ju ändå en av de stora frågorna i vår tid.

Visst är det så att oljan är en ändlig resurs, att det existerar lokala miljöproblem och att vissa utsläpp orsakar hälsoproblem. Så vi lär så småningom behöva hitta andra energikällor. Och sopsortera och se till att fabriker inte smutsar ner mer än nödvändigt. Av detta följer inte samma slags dramatiska omställning av våra ekonomier som det nu pläderas för för att hålla nere koldioxidutsläppen.

När det gäller försiktighetsprincipen kan den inte appliceras generellt. Ett litet exempel som jag kommer att tänka på nu: En bilförare åker på en gata och ser ett litet mörkt föremål framför sig. Han bromsar in eftersom det skulle kunna vara en hund eller en katt. Han tillämpar försiktighetsprincipen. Men tänk om han kommer i hög fart och det är halkigt ute och hans barn sitter i baksätet. Blixtsnabbt väger han riskerna och väljer sedan att inte bromsa in. Applicerat på frågan om den globala uppvärmningen måste man veta hur stor sannolikheten är att det ska uppstå allvarliga följder om vi inte minskar koldioxidutsläppen. Man måste också ha en uppfattning om vilka dessa allvarliga följder är. Handlar det om jordens undergång? Eller lokala översvämningar? Kanske det även finns positiva följder (som högre ekonomisk aktivitet pga varmare klimat). Slutligen måste man väga in de negativa konsekvenserna av de åtgärder som föreslås för att nå CO2-målen, exempelvis arbetslöshet och minskat välstånd (i ett redan ekonomiskt kärvt läge). Funnes det inga negativa konsekvenser av åtgärderna och människans överlevnad stod på spel, ja då vore det ingen kontroversiell sak att drastiskt minska CO2-utsläppen.

Samma sak kan sägas om abortfrågan. Om det skulle råda tveksamhet över vad fostret är och insatsen för kvinnan vore väldigt hög, exempelvis om hennes hälsa stod allvarligt på spel, i sådana fall vore en abort mindre klandervärd. Därför är det viktigt att upplysa människors samveten om vad fostret är (och därför också vad en abort gör).

Slutligen anar jag en smått sarkastisk ton i ditt avslut. Den är helt obefogad och försämrar bara möjligheterna till ett gott samtal.

#5 Kommentera Av Kalle På 16 februari 2012 @ 0:03

Pelle, jag ber om ursäkt för sarkastisk ton i föregående kommentar. Den var visserligen medvetet sarkastisk, men inte så illa menad så jag hoppas att du inte tog väldigt illa upp.

Jag har lite att stå i för tillfället men lovar att komma med en slutkommentar inom några dagar. Håll till godo tills dess!

#6 Kommentera Av Kalle På 20 februari 2012 @ 0:57

Hej igen Pelle,

Kommer nog inte att grotta ner mig alldeles för mycket i denna debatt utan tänkte komma med några slutord.

För det första tror jag att du trivialiserar mina punkter 1-3 i min första kommentar. När du använder frasen -”Visst är det så att oljan…” osv. så tycker jag mig utläsa av undertonen att du inte tycker att dessa punkter är värda att tas på särskilt stort allvar, i varje fall att de inte är akuta. Likt en surrande fluga som stör dig en vacker sommardag viftar du undan dessa problem och i detta tror jag att du begår ett misstag. Dessa punkter utgör ett minst lika stort hot som den globala uppvärmningen, åtminstone tillsammans.

Men det är inte bara undertonen, utan även dina slutsatser som får mig att inse att du inte tror att dessa ”problem” verkligen är problem (utan citationstecken). Du kanske tror att jag är någon slags greenpeace-anhängare som vill att mänskligheten ska återvända till grottstadiet? Det är jag inte. Men jag tror att vi gör klokt i att omgående ändra våra konsumtionsmönster och jag tror att vi omgående bör ställa om vår energiproduktion till grönare alternativ. Dessutom så tror jag att vi, utöver de andra skäl jag har nämnt, bör göra dessa åtgärder av ekonomiska skäl, och då talar jag inte bara om långsiktiga sådana skäl utan även kortsiktiga. Om du läser på om ”peak oil” under min punkt 2 så kommer du att inse att oljan inte kommer att ta slut utan i praktiken så kommer den bara att bli dyrare och dyrare tills vi når en punkt då det inte längre är lönsamt att borra efter mer olja. Du känner säkert till att oljepriset i princip styr priset på i stort sett alla andra varor och med hänsyn tagen till detta samband så tror jag du förstår själv vilka slutsatser som följer. Varför inte vara lite proaktiva istället för, som vanligt, reaktiva för en enda gångs skull i mänsklighetens historia?

Angående ditt resonemang om försiktighetsprincipen så känns det i det närmaste lite förmätet, om du ursäktar uttrycket. Bara för att det inte ”råder någon slags solklar konsensus” i frågan (och konsensus råder inte inom någon vetenskaplig fråga eftersom konsensus kring x per definition innebär att ALLA är överens om x vilket naturligtvis bara är möjligt i teorin) så innebär inte det att du nu har visat att sannolikheten för att någon global uppvärmning INTE förekommer är betydligt större (alltså inte bara större – utan så mycket större att försiktighetsprincipen inte behöver tillämpas) än att en global uppvärmning förekommer. Det är kul att tillhöra minoriteten i en debatt, det tycker jag också. Man känner sig lite som en rebell. Men när det går ut över den intellektuella hederligheten så tycker jag personligen inte att det är lika roligt längre.

Måste slutligen bara påpeka att du i det ursprungliga blogginlägget idel använder dig av det som retorikstuderande brukar kalla för ethosargumentation ( [13]), det vill säga – du försöker övertyga dina läsare genom att hänvisa till auktoriteter på forskningsområdet ifråga (eller jag undrar egentligen om särskilt många av de forskare du hänvisar till faktiskt tillhör detta forskningsområde, dessutom är klimatfrågan väldigt komplex och enskilda forskare ofta väldigt nischade). Så om någon anhängare till teorin om den globala uppvärmningen skulle ge sig in i denna debatt och lägga sig på samma nivå som du så skulle det alltså troligen uppstå något slags ”name droping – krig” där den som kan vaska fram den mest namnkunnige forskaren ”vinner” debatten. Dessa typer av debatter tycker jag personligen är ganska tråkiga eftersom det jag har att ta ställning till då inte längre är sakfrågor, utan snarare frågor om vad jag ska sätta för tillit till olika individer. Ibland så måste ju det vara på det viset (t.ex. om man akut hamnar på operationsbordet och därmed får sätta all sin tillit till den kirurg som ska till operera på en) men om sådana situationer/debatter går att undvika så gör jag gärna det. Men eftersom du verkar gilla dessa typer av debatter så kan du kanske också lyfta fram de rena bluffmakarna som påstår att det förekommer en global uppvärmning? Vilka fakta har du tagit hänsyn till när du så självsäkert målar upp den ena sidan som en ren bluff? För dina slutsatser bygger väl inte på att du själv har suttit och analyserat data från världens alla meteorologiska mätstationer och du är väl inte själv tillräckligt kunnig inom geologi för att avgöra om det vi vet om jordens medeltemperatur för en miljon år sedan bygger på tillförlitlig forskning etc.? I sådana fall ber jag om ursäkt för mina tidigare antydningar i detta stycke.

Pelle, kanske står vi för långt ifrån varandra i denna fråga för att komma överens? Kanske har du eller jag missat någonting viktigt som gör att våra respektive slutsatser så monumentalt utesluter varandra? Hur det än förhåller sig med dessa saker så vill jag avluta detta inlägg med att tacka dig för en rolig och trevlig debatt och därtill erbjuda dig det sista ordet. Jag lovar att läsa ditt svar. Ha det bra så återkommer jag säkert och debatterar med dig igen någon gång!

mvh Kalle

#7 Kommentera Av Anders N På 22 februari 2012 @ 11:33

Jag undrar om det förhåller sig så, att för Pelle, som för mig själv, har själva sanningen ett mycket stort egenvärde.

För dig, Kalle, verkar nog målet vara viktigare, än vägen dit (även om målet också kan vara mycket viktigt för mig).

#8 Kommentera Av Kalle På 22 februari 2012 @ 13:37

Anders N,

Jag tycker att sanningen är nog så viktig, men jag skulle inte gå så långt att jag skulle säga att den har ett egenvärde. Jag vet dock inte om den diskussionen är särskilt relevant här.

Låt oss säga att din familj befinner sig i ett hus vid foten av ett berg. Både du och jag är informerade om att det råder en stor lavinfara, och om denna lavin skulle utlösas så skulle huset som din familj befinner sig i begravas i snömassorna varför du nu gör dig redo att evakuera din familj. Jag råkar dessutom, utöver detta, känna till att det finns en bomb under samma hus.

Nu får jag dock reda på att lavinrisken är väldigt överdriven, i princip är den lika med noll. Menar du då på fullaste allvar att det är rätt av mig att försöka blåsa av evakueringen av din familj genom att informera dig om att lavinen är en bluff, samtidigt som jag inte nämner någonting om bomben?

Analogt – varför informerar Pelle om lavinen men inte om bomben? Jag kan bara komma på två rimliga förklaringar:

1. Pelle är faktiskt inte medveten om bomben.

2. Pelle är driven av någonting annat (den ”bakomliggande tesen” jag talade om) som gör att han anser att det är ok att din familj offras i den där explosionen.

Angående den första punkten så tycker jag att jag har informerat Pelle om ”bomben”, men Pelle verkar inte ta den informationen på allvar. Varför han inte tar den informationen på allvar vet bara Pelle.

När det gäller den andra punkten: Ja, om den skulle vara den korrekta så kan jag nog bara konstatera att det där med sanning och egenvärde är någonting som du är ensam om, åtminstone i den trio som, än så länge, ingår i denna debatt.

#9 Kommentera Av pelle På 22 februari 2012 @ 20:14

Oj oj, Kalle. Din sista kommentar gör mig lite osäker på om jag ska ägna mer tid åt dig. Du har lite svårt att hålla dig till saken utan glider här över till personen och vad som skulle motivera mig att vilja offra familjen i ditt tänkta scenario. Men det är lite som att fråga när jag slutade att misshandla min fru. Det är en ohederlig frågeställning. Jag ser istället följande scenario: Å ena sidan finns en påtalad lavinrisk som allt fler börjar betvivla. Å andra sidan löper huset risken att undermineras av kraftiga regn och översvämningar. Skulle det första vara sant är det bara evakuering som gäller. Skulle det andra vara sant är situationen inte alls så allvarlig utan huset går att påla och diken kan grävas.

Detta är allt jag kommer att säga om denna sista kommentar. Din tidigare kommentar förtjänar ett längre bemötande vilket jag får återkomma med senare. För närvarande är jag på resande fot.

#10 Kommentera Av Kalle På 22 februari 2012 @ 23:35

Pelle,

Det var kanske ett falskt dilemma du (eller egentligen Anders N) blev utsatt för där av mig, men om du kan förlåta mig för detta så tyckte jag ändå att ditt svar satte fingret på var vi inte är överens någonstans.

Vi tycks kort och gott vara helt oense om digniteten hos alla andra problem (utöver en eventuell global uppvärmning) som vår myckna konsumtion samt vår användning av kol och olja ställer till med. Det är ju bra att vi vet vad vi inte är överens om.

Jag ser fram emot dina svar till mitt näst senaste inlägg. Jag har ju sagt att du ska få sista ordet, men om det är någonting som du jättegärna vill ha svar på så skriv det så lovar jag att svara. Du kan sedan rent formellt få skriva det sista ordet. Om det är någonting som JAG jättegärna vill att DU svarar på så är det nog den där ekonomiska aspekten som jag tog upp i just mitt näst senaste inlägg. Att priset på oljan kommer att stiga och att priset på allting annat därmed också kommer att stiga. Om jag har rätt så kan det ju t.o.m. vara så att ditt argument om ”kostsamma omställningar” faller och därmed faller hela ditt ”case” som jag ser det. Eller – om jag ska vara noggrann – så kommer ju de kostsamma omställningarna fortfarande att vara kostsamma, men ändå billigare än alternativet.

Jag vet inte hur övertygad du är om dina påståenden. Jag vet att jag är väldigt övertygad om mina påståenden. Men vi kan ju testa hur övertygade vi är. Kollade just upp bensinpriset på en site (som jag inte nämner för jag vet inte hur tillförlitlig den är, men den VERKAR tillförlitlig och det är allt som spelar någon roll i nuläget) och det låg i runda slängar på mellan 14 och 15 kr beroende på mackkedja samt geografiskt område (skulle jag gissa).

Själva testet går nu ut på att vi gör en vadslagning, du och jag. Jag är beredd att satsa 25000 kr på min ståndpunkt. Vad är då min ståndpunkt? Jo, den är att bensinpriset kommer att ha ökat till 20 kr/litern eller mer den 22 februari år 2020. Vågar du anta detta vad? Om du vågar det så kommer jag att maila dig mitt fullständiga namn och adress och vi kommer dessutom att diskutera detaljer som t.ex. hur vi gör med inflationsökningen och bensinskatteändringar, samt vilka källor gällande priser och andra relevanta tal som vi ska använda oss av. Vågar du anta detta vad? Om nej – varför inte?

Som sagt – mina definitivt sista ord såvida du inte insisterar på svar från mig. Kommer inte att svara Anders N heller om han inte jättegärna vill det. Vill du anta vadet så föreslår jag att all kontakt mellan oss sker mail-ledes och inte här. Tack än en gång för en trevlig och intressant debatt!

#11 Kommentera Av Anders N På 23 februari 2012 @ 9:26

Eftersom du nämner mig flera gånger, även om det är Pelle du ”utmanar” på ett vad, tar jag mig friheten att svara. Fast det är nog knappast lönt…

”Vågar du anta detta vad? Om nej – varför inte?”

Mycket enkelt att svara på.

Du skriver inget om realt, därför är det nominella siffror du talar om.
Det motsvarar en nominell prishöjning om knappt 4% per år av en vara som kommer att bli mer o mer efterfrågad av människor som lyfts upp från fattigdom och får ekonomi att köpa densamma.

Det är inget märkvärdigt om den varan skulle stiga till över 25:-/liter om 8 år!
(Jag bortser från att det inhemska bränslepriset inkluderar betydande skatter, nyckfulla politikers handlingar är svåra att förutsäga)

Då bränslet blir riktigt dyrt kommer landsbygden att leva upp igen. Då transporter blir tillräckligt dyra kommer människor att tvingas bosätta sig närmare råvarorna. Det är (för)billigt kolväte som medgett vår stora urbanisering.

#12 Kommentera Av Kalle På 23 februari 2012 @ 10:26

Anders N,

Jag skulle egentligen inte skriva någonting mer. Men eftersom jag måste ta tillbaka mitt vad (se kommentar till Pelle nedan) så kan jag svara dig helt kort:

1. Angående realpriset så nämnde jag ju att jag och Pelle sinsemellan skulle diskutera hur vi ska hantera inflationsökningen. Hur trodde du att jag menade då? Läser du bara halva mina inlägg? (jag menar inte att vara dryg, har bara svårt att förstå hur du kunde missa detta)

2. Vi tycks vara överens om att bensinpriset kommer att öka drastiskt de närmaste åren, men om du tror att den mest påtagliga effekten av detta blir en ”levande landsbygd” så står vi nog inte speciellt nära varandra i övrigt.

#13 Kommentera Av Kalle På 23 februari 2012 @ 10:33

Pelle,

Jag kom på att det ökande oljepriset/bensinpriset i sig självt piskar upp inflationen varför det kan bli svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget när man tar hänsyn till just inflationen. Om inte någon av mina nationalekonomiskt kunniga vänner har något bra förslag på hur man tar hänsyn till detta så måste jag kanske ta tillbaka vadet. Vill dock fortfarande att du kommenterar denna aspekt.

#14 Kommentera Av Kalle På 23 februari 2012 @ 12:54

Pelle,

Vad menade jag med mitt senaste inlägg? Jo, följande: Om bensinpriset stiger så följer priset på alla (eller i varje fall de flesta) andra varor med. Säg att det nominella bensinpriset ligger på 22 kr/liter om åtta år. Samtidigt kan vi anta att t.ex. priset på mjölk har ökat från dagens 11 kr/liter (?) till 16 kr/liter. Svårigheten blir nu att avgöra hur mycket av mjölkens prisökning som beror på det ökade bensinpriset och hur mycket som beror på andra faktorer. Även om vi klarar av denna ”svårighet” så är detta en ”svårighet” som vi måste ta hänsyn till när det gäller alla andra varor var för sig eftersom alla andra varor påverkas olika mycket av ett ökat bensinpris.

Av ovanstående påpekande följer att man inte, som vanligt, kan göra på det viset att man parerar för inflationen genom att jämföra realpriser med nominella priser.

Observera gärna också att det omvända förhållandet inte gäller. Om mjölken idag skulle sticka iväg till 20 kr/liter (p.g.a. galna kosjukan kanske?) så skulle sannolikt inte bensinpriset, eller priset på någonting annat heller för den delen, påverkas (eller jo – marginellt förstås, och priset på mjölkbaserad kost och liknande skulle givetvis påverkas – men jag räknar med att du förstår att det finns gigantiska skillnader mellan mjölkprisets och bensinprisets påverkan på den allmänna marknaden).

Jag vet – jag är väldigt aktiv i denna debatt med tanke på att jag har sagt mina ”definitivt sista ord” här. Men jag insåg att jag skulle ha blivit retoriskt invalidiserad om jag hade låtit dig få påpeka det jag just påpekat. När du väl väljer att kommentera mig så småningom så skulle jag föredra att du lägger krutet på min kommentar nr. 6 (och det var ju också den kommentaren som du aviserade att du skulle kommentera i din kommentar nr. 9). Mitt erbjudande att svara på en eller ett par enstaka frågor till, under förutsättning att du insisterar, kvarstår alltjämt.

Slutligen blåser jag alltså av vadet, men inte för att jag backar i sakfrågan, utan av de metodologiska problem att kora en rättvis vinnare som jag just påtalat.

#15 Kommentera Av Anders N På 24 februari 2012 @ 9:13

Det hade gått alldeles utmärkt för dig att koncist skriva ”realt 20:-”, om du menade det, i stället för luddiga: ”diskutera detaljer som t.ex. hur vi gör med inflationsökningen och bensinskatteändringar”. ”hur vi gör med” är inget klargörande, det är snarare en fundering/fråga.
Det hade f.ö. också gått utmärkt att ta tillbaka ditt märkliga s.k. ”vad” före inlägg nr.11.

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

Med hänvisning till Ordspråkaren 9:8 och 12:23 avstår jag från fortsatt medverkan i den här ”debatten”.

#16 Kommentera Av pelle På 25 februari 2012 @ 18:13

Kanske tar jag inte de problem du räknar upp på något större allvar. Jag har ingen bestämd uppfattning om hur allvarligt läget är. Det jag har en bestämd uppfattning om är att människan har en stor förmåga att lösa de problem hon ställs inför, bara hon tillåts göra det. Det finns fortfarande stora oljereserver men när de börjar sina kommer priserna att stiga och incitamenten för att hitta andra energikällor automatiskt att öka. Därför är jag negativ till en planmässig omställning av energiproduktionen. De planmässiga, storskaliga och statligt dirigerade omställningarna är ofta problemet, inte lösningen. Exempelvis drevs det av miljöskäl genom lagar i USA som förbjöd oljeutvinning på land och på grunt vatten. Konsekvensen blev att oljebolagen alltmer började borra efter olja till havs. Riskerna med djupvattenborrning blev uppenbara våren 2010 när oljeplattformen Deepwater Horizon började brinna i den Mexikanska golfen. Denna katastrof ledde till ett tillfälligt totalförbud av djupvattenborrning. Men det ledde bara till ett ökat behov av olja från Mellanöstern, olja som måste transporteras långa sträckor i tankerfartyg, med de risker som det innebär, och som dessutom ökade USA:s beroende av Mellanösterns diktaturer.

När det gäller försiktighetsprincipen menar jag den inte bör tillämpas i fallet med global uppvärmning eftersom 1) det finns en utbredd skepsis till katastrofscenarierna som dessutom är tilltagande och 2) att dra ner på koldioxidutsläppen är väldigt kostsamt.

Att jag hänvisar till auktoriter på klimatområdet beror på att vi för länge sedan övergett vårt sunda förnuft i denna fråga och istället blint lyssnat till ”experter”. Argumentet mot all skepsis är att ”en överväldigande majoritet” av världens klimatforskare tror på idén om global uppvärmning (som beror på människan och med katastrofala följder). Allt jag säger är att det finns en stor och namnkunning skara forskare som är skeptiska. Det borde kunna sägas utan att bli anklagad för att drivas av en dold agenda.

Det finns mycket mer att säga här men tiden rinner iväg och annat kallar. Och vår diskussion tycker jag fortfarande inte är påkallad av mitt ursprungliga blogginlägg.