Skip to main content.


den 2 januari 2012


  Om profetior och önsketänkande

Den 30/12 meddelade pastor Stefan Swärd att han skulle dela med sig av ett profetiskt ord han nyligen fått på en gudstjänst, vilket han också gjorde två dagar senare (idag alltså). Med en viss förväntan läste jag hans inlägg idag. Det måste vara något stort, annorlunda och trovärdigt eftersom han offentliggör det profetiska ordet och även förvarnar om sitt offentliggörande. Så tänkte jag. Men besviken blev jag. För profetian handlar om… skörd och kanske bara möjlig skörd. Med Swärds ord:

Det jag såg och upplevde är att 2012 är ett år av skörd, eller i varje fall möjlighet till skörd. Jesus talar ju om skörden på flera ställen i evangelierna. Han åsyftar då att människor kommer till tro och lär känna Gud. Jesus talade om att det behövs arbetare till skörden.

Här finns inget specifikt som skulle göra detta budskap om skörd annorlunda och trovärdigt. För hur många gånger har vi inte hört ”profetior” om skörd utan att något anmärkningsvärt händer? Det händer på varje kristen karismatisk konferens. Och detta handlar dessutom bara om ”möjlighet till skörd”! Jag menar, när finns inte den möjligheten?!

Det alla dessa profetior har gemensamt, förutom att det handlar om skörd, är att de saknar all precision. Profetiorna innehåller inga detaljer om var, när eller hur. De innehåller bara detta väldigt allmänna och vaga budskap. Det är lätt att tro att dessa så kallade profetiska ord enbart kommer av önsketänkande. Och jag tycker att de alla borde gallras bort innan de når offentligheten.

En profetias trovärdighet står i direkt relation till dess precision och originalitet. Tyvärr innehåller Stefans Swärds profetiska ord varken det ena eller det andra och borde därför aldrig ha publicerats.

Läs även vad andra skriver om , , .

Du kan kommentera, eller pinga från din egen sajt.3 kommentarer till “Om profetior och önsketänkande”

 1. LgS säger:

  Profetiorna i Gamla Testamentet är inte heller varken speciellt originella eller preciserade. Tyngdpunkten ligger mer på omvändelse, inte vad exakt som ska hända i framtiden. Jag är uppvuxen i en karismatisk frikyrkoförsamling och är ganska skeptisk till mycket av det som påstås vara övernaturligt i dessa sammanhang. Speciellt när det verkar handla om att skapa sensation och uppmärksamhet.

  den 2 januari 2012 kl 10:14
 2. Arne Strand. säger:

  En preciserad profetia ?

  Upprättandet av Guds Hus !.
  Sakarja kap. 6 vers 8.

  Nu kommer sanningen ”ARN”

  Fred och Fred
  till ARN från
  P. Mikael.L.

  Hej ARN.
  Som du själv med egna ögon har skådat, så finns det olika översättningar av Bibeln.

  Och här följer först lite information varför det finns olika översättningar.

  VARFÖR ÖVERSÄTTNINGAR ÄR OLIKA.
  Om du vill veta mycket om hur de tänkt som har gjort översättningarna som blivit till den Svenska Bibel,
  så finns det en hel skriftserie utgiven av Svenska Bibelsällskapet på Verbum förlag.

  Men lite kort om varför det finns så stora skillnader beror på följande:
  1.När man började göra översättningar ”Martin Luther”, och andra så var man inte så noga.

  2.När man så idag vill försöka göra översättningar som stämmer mer med orginal texterna, så protesterar de som blivit vana vid översättningar som har mycket fel.

  3.När man så gjorde förarbetet till det som idag är Bibel 2000, så tänkte man först göra 2 helt olika översättningar. Men man nöjde sig med en.

  4.Den som är Bibel 2000 och andra har många fel och omskrivningar som inte stämmer med vad där står i orginaltexterna. Och de som har gjort översättningarna vill ha det så. Och det motiverar de med att de vill att folk skall tolka innehållet. Att det sedan inte stämmer med vad där står i orginalen, det bryr sig inte översättarna om.

  5. Om ovanstående kan du läsa mer i ex:
  ”Cai Svensson: Text och tro. 1989. Libris. ISBN 91-7194-584-9.”
  Och den ingår i den serie som jag nämt här tidigare.
  Och Projektet bär namnet NT 81.

  Nu kommer vi till min översättning.
  Till den har jag använt samma orginaltexter som de som kan använder.

  OBS: Jag har inte gjort en ”Textkritisk version”
  Och en sådan innebär att man söker igenom texten om där finns olika fel. Och därefter så försöker man få den så nära den skrevs första gången.

  En anledning till att det kan finnas olika fel, är att då man skrev för hand,så innebar materialet man skrev på att man måste förnya en skriftrulle minst vart 40e år.

  Och det innebär att de orignal texter man använder vid översättning, har kopierats av flera olika personer.

  Så den översättning jag presenterar här är ord för ord vad där står.
  Tecknet – mellan olika ord betyder att en term/ord är slut där.
  Och det är för att kunna räkna ord och mäta som jag använder det.
  Dessutom så innebär – en paus.

  Du är givetvis välkommen med frågor ARN.
  Okej ?

  SAKARIA. 6:1-8.

  6:1.Jag gjorde det igen-jag lyfte upp-mina ögon-jag såg-.
  Se-fyra-vagnar-som kom ut-.
  Mellan-två av-bergen-.
  Och bergen-berg av-koppar-.

  6:2.Till vagnen-den första-hästar-röda-.
  Till vagnen-den andra-hästar-svarta-.

  6:3.Till vagnen-den tredje-hästar-vita-.
  Till vagnen-den fjärde-hästar-fläckiga-.
  Kraftfulla-.

  6:4.Jag fråga-och jag sade-till-ängeln-.
  Som talade-till mig-.
  Vad-dessa-min herre-.

  6:5.Han svarade-ängeln-han sade-till mig-.
  Dessa-fyra av-GUDs andar-av himmlarna-.
  Går ut-från stillestånd-framför-GUD-.
  Av hela-världen-.

  6:6.Det-till hon-.
  Hästar-svarta-.
  De gå-till-landet av-Norden-.
  De vita-de-följa-efter dem-.
  De fläckíga-de gå-till landet av-.
  Södern.

  6:7.När de kraftfulla-går ut-då de sträva-att gå-.
  Att gå runt-överallt på jorden-.
  Han sade-gå-gå runt-överallt på jorden-.
  Så de går-överallt på jorden-.

  6:8.Så kalla han-mig-.
  Han sade-till mig-att säga-.
  Se-den som gå-till-landet av-Norden-.
  De gav ett hem-.
  GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-.

  Arne Strand.

  den 9 juni 2012 kl 11:50
 3. Arne Strand. säger:

  Vidare –

  Kyrkan gick fel väg från denna !!!.

  KRISTI LEMMAR – ÄR MEDLEMMARNA I KRISTI LOKALFÖRSAMLING !!!.

  SKILJ PÅ DEN UNIVERSELLA,
  OCH LOKALA FÖRSAMLINGEN,
  OCH SKILJ I BIBELN PÅ UNDERVISNINGEN,
  GÄLLANDE DESSA TVÅ ENTITETER.

  LOKALFÖRSAMLINGEN OCH DESS SJÄLVSTÄNDIGA STYRELSE.

  I UPP.BOK.KAP.2-3.,
  HAR DU SJU LOKALFÖRSAMLINGAR,
  OCH SJU DISTINKTA GUDSFOLK.

  LOVPRISNINGARNA LIKVÄL SOM TILLRÄTTAVISNINGARNA ÄR INDIVIDUELLA TILL DESSA LOKALFÖRSAMLINGAR,
  DE BEHANDLAS INTE SOM EN FÖRSAMLING(UNIVERSELL).

  I GT FINNS TOLV DISTINKTA GUDSFOLK,
  ISRAELS TOLV STAMMAR,
  REPRESENTATIVT I UPPENBARELSETÄLTET OCH TEMPLET,
  SOM TOLV SJUARMADE LJUSSTAKAR.

  SAMMALUNDA ÄR DET SJU SJUARMADE LJUSSTAKAR,
  I NTs STUDIE OVAN.

  DEN SJUARMADE LJUSSTAKEN SYMBOLISERAR,
  HERRENS SJUFALDIGE ANDE I GT,
  OCH LAMMETS SJU HORN I UPP.BOK.

  DET VISAR ATT DET FINNS,
  SJU RESPEKTIVE TOLV GUDSFOLK,
  MED HERRENS ANDES FULLHET.

  HERREN TILLÅTER ALLTSÅ INTE ATT MAN SAMMANFÖR DE OLIKA FÖRSAMLINGARNA TILL EN STOR TOPPSTYRD ENHET,
  TYP KATOLSKA,PROTESTANTISKA,NATIONELLA,SAMFUNDS -SYSTEM,ETC.ETC.

  JESUS SÄGER OM PETRUS –

  DÄRFÖR SÄGER JAG DIG –
  DU ÄR STENEN,
  OCH PÅ DENNA STENINNA,
  SKALL JAG BYGGA MIN FÖRSAMLING.

  STENEN ÄR MASKULINUM OCH BETEKNAR EN LITEN STEN.
  STENINNAN ÄR FEMENINUM OCH BETEKNAR ETT STORT BERG.

  STENEN HÄR ÄR DEN JESUS BESKRIVER SÅLUNDA –

  KÖTT OCH BLOD HAR INTE UPPENBARAT DETTA FÖR DIG,
  UTAN,
  “MIN FADER SOM ÄR I HIMLARNA”.

  VI HAR HÄR OM FÖRSAMLINGENS GRUNDVAL,
  TVÅ PERSONLIGHETER,
  STENEN OCH STENINNAN.

  DE ÄRO I JÄMNFÖRELSE SÅSOM –

  “ETT LITET EMBRYO/STENEN I MODERLIVET,
  SAMT MODERLIVET SJÄLVT/STENINNAN”.

  DEN STORA SKÖKAN ÄR ROMMERSK KATOLSKA KYRKAN.
  DE ANDRA SÅ KALLADE KYRKORNA I VÄRLDEN ÄRO HENNES BARN.

  VIDARE –
  VARFÖR ARO DE SKÖKOR.

  KYRKA KOMMER AV ORDET “EKLESIA”.

  “EK”=”UT”.,”KLESIA”=”KALLAD”.

  DE ÄRO UTKALLADE UR VAD,
  JO VÄRLDEN.

  “VÄRLDEN”, ÄR I BIBELN ORDET “KOSMOS”.

  ORDET KOSMOS HAR SOM GRUNDBETYDELSE –

  “EN ORDNING ELLER ARRANGEMANG I FORM AV SYSTEM”.

  ALLA ORGANISERADE KYRKOR,
  JURIDISKA PERSONLIGHETER I VÄRLDEN,
  TILLHÖR DETTA MENTALA SYSTEM.

  SOM JESUS SÄGER –

  “MITT RIKE TILLHÖR INTE DENNA VÄRLD(KOSMOS),
  TY GUDS RIKE ÄR INVÄRTES I EDER”.

  GUDS RIKE ÄR I DEN HELIGE ANDE,
  SOM BOR I LEVANDE STENAR/MÄNNISKOR MED GUDS ANDES LIV/
  KOMMEN I KÖTTET.

  DETTA HAR INGET MED MENTALA SYSTEM,
  ELLER ORGANISERADE FORMER AV VERKSAMHET ATT GÖRA,
  UTAN –

  “KYRKAN ÄR EN LEVANDE ORGANISM”,

  “INTE NÅGON ORGANISATION”.

  KRISTI LOKALFÖRSAMLINGS GRÄNS ÄR MINSTA POLITISKA ENHET FÖR POLITISK STYRELSE,
  ALLTSÅ KOMMUNGRÄNSEN.

  DÄR KAN BARA EN LOKALFÖRSAMLING FINNAS,
  ÄR DÄR TVÅ MÅSTE MINST EN AV DEM VARA FEL,
  MEN BÅDA KAN OCKSÅ VARA DET.

  DET ÄR BARA DEN HELIGE ANDE SOM KAN BILDA FÖRSAMLING,
  INGA MÄNNISKOVERK TOLERERAS,
  EJ HELLER BILDADE FÖRSAMLINGAR ENLIGT MÄNSKLIGA BESLUT.

  ARNE STRAND.

  den 9 juni 2012 kl 11:52

Kommentera detta inlägg

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>