Skip to main content.

den 22 september 2010


  Förgiftar ateismen allt den vidrör?

C-Span visar en debatt mellan David Berlinski och Christopher Hitchens. Den fråga de diskuterar är om ateismen förgiftar allt den vidrör.

Se debatten här.

Andra skriver om: , ,


  ”Ni syndaktiga alliansare!”

I Dagen kommenterar Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud valutgången. Och han gör det på sedvanligt vänstermanér, nämligen genom att tala om motståndet mot den egna ideologin som en frukt av synden. Så här säger han:

När det handlar så mycket om plånboksfrågor som det gjort försvinner ideologin. Man bryr sig bara om det egna intresset. Och det är sådant som öppnat dörren för Sverigedemokraterna.

Att bara bryr sig om det egna intresset är ju bara ett annat uttryck för egoism. Det han säger är alltså att det starka stödet för Alliansen, även från kristet håll, beror på att människor är egoister. Han verkar mena att om vi brydde oss om mer än vår egen plånbok hade vi självklart röstat på Socialdemokraterna. Ja, om vi bara läste Bibeln ordentligt skulle Sveriges kristenhet enhälligt ha lagt sin röst på Mona Sahlin. Med Peter Weideruds ord:

För det är helt klart – att när en seriöst troende människa funderar över hur man vill ha samhället så vill man ha det byggt nerifrån och upp. Det är omöjligt att som kristen vara oberörd inför texterna om rättvisa, att bära varandras bördor, allt vad du gjort mot dessa mina minsta och allt vad det är.

Rimligen kan man ha en annan politisk uppfattning än Peter Weiderud utan att för den sakens skull ställa sig kallsinnig till människors lidande och behov av hjälp. De Bibeltexter som han refererar till bör inte förstås som att det är myndigheterna som ska bistå de svaga och utsatta. Nej, snarare är det en uppmaning att personligen engagera sig för samhällets ”minsta”.

Det samhälle som Peter Weiderud förespråkar, vilket också är det vi har, är egentligen inte vidare solidariskt eftersom vi medborgare köper oss fria från ett personligt engagemang genom att betala höga skatter. För att göra det ännu värre är de skatter vi betalar inget frivilligt givande till de behövande. Nej, det är pengar som vi med hot om långa fängelsestraff måste betala. Det krävs bra mycket av ideologiska skygglappar för att tro att det var detta system som Paulus tänkte på när han talade om att vi ska bära varandras bördor. Eller i varje fall att man måste tro detta som kristen. Det senare kräver inte bara skygglappar utan till och med någon form av ögonbindel.

Andra skriver om: , , , , ,