- basun - http://basun.poluha.se -

Ej bara rättigheter…

Ny video ute nu på Prager University [1] om ”consumer obligations”, alltså vilka skyldigheter vi som konsumenter har mot butiker och producenter. Dennis Prager går igenom ”the storekeeper law” som finns nedskriven i Talmud och det visar sig att denna lag kan appliceras på mycket mer än shopping. Lysande som vanligt!

Andra skriver om: Dennis Prager [2], skyldigheter [3], ärlighet [4]