Skip to main content.

den 15 juni 2010


  Stefan Swärd: Dåligt med krav på kristen statschef

Häromdagen skrev pastor Stefan Swärd och ateistklubbens ordförande Christer Sturmark en liten debattartikel i Svenska Dagbladet. De menar att vår grundlags krav på att vår statschef ska tillhöra Svenska kyrkan är… ja, förlegat. Jag måste så här inledningsvis erkänna att jag direkt blir på dåligt humör när jag ser kristna använda detta ord. Det signalerar en omedvetenhet om vad som är en av de största kritikpunkterna mot kristendomen, nämligen att den är just förlegad. Allt det där om synd, frälsning, änglar och demoner, himmel och helvete är ju uråldriga föreställningar som det inte passar en modern människa att tro på. I denna tidsålder av förakt för det gamla, och därmed för allt vad visdom heter, skulle det vara så uppfriskande med ett argument i den här stilen:

Vår successionsordning är gammal och väl beprövad. Vi tror emellertid att vi ständigt måste pröva våra lagar mot den moraliska lag som ständigt är densamma och därför inte tar hänsyn till föreställningars ålder eller ungdom. Vi finner att vår grundlag bryter mot religionsfriheten som måste sägas vara fundamental i den västerländska civilisationen.

Denna ansats hade jag kunnat sympatisera med. Istället blir det sådant här:

För kronprinsessan Victoria gäller inte bara att hon ska hålla sig till den evangeliska läran och vara en god medlem i Svenska Kyrkan, hon ska också hålla sig till den Augsburgiska bekännelsen. Det är en mycket dogmatisk skrift med tydliga avståndstaganden mot baptister, katoliker, muslimer och judar.

Ah, den Augsburgiska bekännelsen är en dogmatisk skrift. Återigen ett sådant där ord som gärna används om Bibeln, katekesen och den kristna läran överhuvudtaget. Men låt oss för all del nu inte fastna i enstaka ordval utan se till artikelns huvudargument. Låt mitt tillfoga ytterligare ett citat:

Vi företräder två helt olika typer av organisationer men tycker att det är helt tokigt att kronprinsessan Victoria bryter mot grundlagen om hon går med i Humanisterna eller i Elimkyrkan på Östermalm som tillhör baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan.

Argumentet är således att Victoria, liksom hennes far och mor, saknar religionsfrihet vilket är ”helt tokigt” eftersom (lägger jag till) religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. Men detta argument är ju uppenbart falskt! Victoria, Carl-Gustav och Silvia kan när som helst bli medlemmar i Elimkyrkan eller Humanisterna. Vår grundlag lägger inga hinder i vägen för det.

Det vår grundlag däremot säger är att Sveriges statschef måste tillhöra Svenska kyrkan och bekänna sig till den Augsburgiska bekännelsen. Lagen ställer dessa krav på ämbetet, ej på personen. Det är ett anställningskrav, helt enkelt. Vår grundlag ger alltså uttryck för att Sveriges statschef ska vara kristen. Och det är väl inte så illa?

Victoria, liksom hennes föräldrar, kan abdikera från tronen (med andra ord säga upp sig från jobbet som statschef) och bli medlemmar i Elimkyrkan om de vill det. Att Stefan Swärd kan mena att detta är ”helt tokigt” förstår jag inte. I detta sammanhang tycker jag att vi borde vara glada över den rest av kristendom som återfinns i våra lagar.

Det förefaller som om Stefan Swärd tycker att det skulle gå lika med bra med en muslimsk statschef. Eller varför inte en ”humanist”? Märkligt, minst sagt.

Andra skriver om: , , , , ,