Skip to main content.


den 12 mars 2010


  Vem förvränger egentligen islam?

S-kvinnan Nalin Pekgul är bekymrad över att muslimer återigen förknippas med terrorism. I en Brännpunktsartikel från igår skriver hon:

Jag blir bekymrad över sammanblandningen av terrorister och muslimer i allmänhet.
    Muslimska extremister tolkar islam på samma sätt som andra extremister i andra tider och på andra platser förvrängt andra ideologier och trosföreställningar. I detta har de stora likheter med till exempel Baader-Meinhof-ligan i 70-talets Tyskland. Skillnaden är att Baader-Meinhof aldrig sammanblandades med tyskar i allmänhet eller ens med tyskar med vänstersympatier.

Självklart är islamistiska terrorister och muslimer två distinkta grupper som inte ska sammanblandas. Men jämförelsen med Baader-Meinhof och andra västeuropeiska terrorgrupper är missvisande av flera anledningar. För det första var det endast en mindre grupp människor som var engagerade i terrorvågen i Europa på 70-talet. Islamismen, däremot, är en större rörelse som har gjort ett rejält avtryck bland muslimer.

För det andra är det så att även om endast en liten minoritet av muslimerna är konkret engagerade i rörelser som Hamas, Hizbollah och al-Qaida har dessa i många fall ett stort allmänt stöd. Usama bin Ladin är en hjälte för många. Efter terrorattacken mot World Trade Center dansade palestinier på gatorna på Västbanken.

För det tredje väntar vi alla på att muslimer i allmänhet ska ta avstånd från sina ”förvirrade” bröder. Var är demonstrationerna mot de islamistiska illdåden? Varför engagerar Muhammedteckningar men inte bin Ladin som i namn av sin gud ligger bakom dödandet av tusentals oskyldiga?

Slutligen måste man också fråga sig vilka som egentligen förvränger islam. Är det extremisterna, som Pekgul hävdar? Eller är det de sekulariserade och moderna muslimer som lever i väst?

Andra skriver om: , , , ,

Du kan kommentera, eller