Skip to main content.

den 4 maj 2009


  Enkla argument mot könsneutrala äktenskap

I helgen har jag planterat skog. Det har varit näst intill perfekt väder, fåglarna har sjungit och inga myggor har stört. Så tankarna började flöda lite igen. Och jag tänkte på varför det är så svårt att få gehör för uppfattningen att könsneutrala äktenskap är av ondo. Kanske beror det på att försvaret av det traditionella äktenskapet har en tendens att bli lite långrandigt, med långa och vackra tal om dess historiska betydelse. Detta vill jag i sådana fall råda bot på genom att presentera följande relativt enkla argumentationslinje:

  1. Stabila familjer är av godo för barnen, vårt lands framtid.
  2. Äktenskapet i dess traditionella form har en positiv effekt på familjens stabilitet.
  3. Det könsneutrala äktenskapet urholkar äktenskapet koppling till familj och barn.
  4. Därför kommer det könsneutrala äktenskapet att ha få en negativ effekt på familjens stabilitet.
  5. Därför är det könsneutrala äktenskapet av ondo.

Ja, ungefär så tänker jag. Argumentet skulle kunna kompletteras med en punkt om lagstiftningens signalvärde för att stötta slutsatsen i punkt 4.

Ett kyrkligt motstånd mot könsneutrala äktenskap kan vara baserat på ovanstående argument. Men kyrkan har även andra argument i sin arsenal. Framförallt ger Bibeln ett tydligt budskap om det homosexuella samlivets syndfulla natur. Kyrkohistorien liksom även den världsvida kyrkan ger här ett starkt vittnesbörd om att denna tolkning av Skriften är korrekt. Guds tanke med sexualiteten synes vara att förena en man och en kvinna så att de har sin lust till varandra och bildar familj. Därför kan kyrkan aldrig vare sig viga eller välsigna en homosexuell relation.

Andra bloggar om: , , , , , ,