- basun - http://basun.poluha.se -

Nöd och rätt i Brasilien

Katolska kyrkans hantering av fallet med den nioåriga brasilianska flickan imponerar inte. Fakta i målet är följande:

Flickan, som efter att ha våldtagits av sin styvfar och blivit gravid med tvillingar, lät sig övertalas av sin mor och läkare att graviditeten måste avbrytas. Skulle graviditeten fullföljas var nämligen risken stor att hon skulle dö. Hennes kropp var inte mogen nog att bära ett barn och än mindre två. När aborten blev känd bannlystes modern och läkarna [1] med motiveringen [2]: ”Det är Guds lag: Du ska inte döda. Vi ser detta som mord.”

Den brasilianske ärkebiskopen fick sedan stöd [3] av kardinalen Giovanni Battista Re [4] som leder den katolska biskopskongregationen (en höjdare alltså). ”Det är ett sorgligt fall men det verkliga problemet är att tvillingarna som avlats var två oskyldiga personer som hade rätt att leva och inte kunde avlägsnas”, sade kardinalen. Han menade vidare att attackerna mot kyrkan i Brasilien var orättvis.

I Sverige är biskop Anders Arborelius först utomlands och pressekreterare Maria Hasselgren uttalar sig i Dagen [5]. Hon menar att kritikerna borde se de stora insatser som kyrkan gör i fattiga delar av världen och inte bara fokusera ”på sådana här enskilda händelser”. Hon säger också att katolska kyrkans hållning är att abort endast kan försvaras då mammans liv är i fara och att det nu förs diskussioner om det undantaget går att applicera på detta fall.

Anders Arborelius har sedan uttalat sig men låt mig först kommentera ovanstående.

För det första: att den nioåriga flickan hade blivit gravid efter en våldtäkt gjorde inte liven i hennes mage mindre mänskliga. I hennes mage levde två mänskliga individer med rätt till liv, precis som alla andra människor. På denna punkt har den katolska kyrkan rätt och här finns absolut inget att skämmas över. Och jag tycker gott att Maria Hasselgren någon gång kunde uttrycka sympati för sin kyrka på denna punkt istället för att, som så ofta, hänvisa till kyrkans sociala arbete i tredje världen för att få lite goodwill.

För det andra: omvärldens starka reaktioner har inte bara berott på att kyrkan inte sett våldtäkten som en legitim orsak till aborten. Reaktionerna kommer sig också av att flickans liv hotades av tvillingarna i hennes mage. Hon är bara nio år och hennes kropp är ännu inte rustad för att bära och föda tvillingar. Aborten motiverades därför av att den behövde göras för att rädda flickans liv. Men den katolska kyrkan har förhållit sig kallsinnig även till denna motivering. Och det sker även med stöd från väldigt hög ort, genom kardinalens uttalande. Genom detta blir frågan inte längre enbart lokal utan ett ämne för hela kyrkan.

Det är på denna punkt som jag tycker att kyrkans agerande bör kritiseras. Att en människa ger sitt liv för en annan är något ädelt och högt. Men vi kan inte utifrån detta säga att vi är moraliskt förbundna att offra våra liv för att någon annan ska leva. Om jag träffar på en man i öknen som håller på att dö av törst, måste jag inte ge av mitt vatten om det skulle riskera mitt liv. Skulle jag bli attackerad för vattnets skull har jag rätt att försvara mig med det våld som krävs. Nu blev flickan inte attackerad av tvillingarna och det kan hävdas att läkarna borde ha rådit kvinnan att vänta ytterligare sju veckor för att sedan förlösa tvillingarna med ett akut kejsarsnitt. På så sätt kunde alla tre ha räddats till livet. Genom att utföra aborten brukade då läkarna mer våld än vad nöden krävde.

Det kan också hävdas att abort alltid är en synd eftersom intentionen med ingreppet alltid är att döda barnet. Om kvinnans liv är hotat har hon och läkarna rätt att göra sitt yttersta för att rädda henne. Men då alltid med syftet att rädda liv, inte att döda. Effekten kan bli att barnet i magen avlider med det är inte syftet med ingreppet.

I detta fall vet vi inget om vare sig flickans möjligheter att fortsätta med sin graviditet eller om läkarnas intentioner. Och jag menar att intentionen kan bli helt irrelevant ur moraliskt hänseende om det saknas alternativa ingrepp och ingreppets resultat otvetydigt leder till döden för barnen i magen. Media har inte skrivit något om detta och katolska kyrkan har heller inte förklarat sig. Av det drar jag slutsatsen att ingen egentligen vet och att ingen har brytt sig om att inhämta denna kunskap. Ändå väljer katolska kyrkan i Brasilien att bannlysa både moder och läkare. Och får stöd av Vatikanen. Det är klandervärt.

För det tredje: kyrkan har en skyldighet att förklara sig. Hur kommer det sig att vi inte från officiellt håll har hört några kommentarer om flickans ålder och bräckliga kropp? Maria Hasselgren kläcker slutligen ur sig att abort kan försvaras om mammans liv är i fara. Men det är ju just detta som borde vara huvudfrågan i detta fall! Kyrkan har ett pedagogiskt uppdrag som innebär att hon, till en sekulariserad värld där abort i många länder ses som en självklar rättighet, borde presentera goda skäl för sin hållning. Dessa har uteblivit. Jag har förgäves sökt uttalanden på Vatikanens hemsida och på den katolska nyhetsbyrån Zenits hemsida.

Det tydligaste uttalandet tycker jag hittills har kommit från biskop Anders Arborelius [6] som igår kommenterade händelserna. Han menar att modern och läkarna inte kan ha blivit automatiskt exkommunicerade eftersom deras handlande kan försvaras utifrån nödvärnsrätten. Han talar också om handlingarns dubbla verkan, det vill säga att en och samma handling både räddar liv och dödar samtidigt. Vidare skriver han:

I sådana extrema fall, som här när det gäller en så ung flicka som riskerar att dö om graviditeten fullföljs, måste Kyrkan i första hand ha pastoral omsorg om den våldtagna flickan och hennes förtvivlade mor, och ge dem tröst och lindring.

Så länge vi enbart har läkarnas uttalande om att kvinnas liv var hotat, och det förefaller rimligt med tanke på hennes ålder och att hon bar på tvillingar, tycker jag att Arborelius gör rätt som tar läkarna på orden. Och så länge vi inte vet något om alternativen som jag diskuterat ovan tycker jag hans slutsats är helt korrekt: kyrkan borde i detta läge ge tröst till flickan och hennes mor istället för att bannlysa.

Helena D’Arcy, ordförande för den katolska organisationen Respekt [7], intervjuas i gårdagens nummer av Världen idag (ej online). Och jag tycker hon hamnar fel när hon klandrar ärkebiskopen i Brasilien för att han ”inte tillträckligt poängterade styvpappans avskyvärda handling”. Detta kan visserligen vara sant (och det verkar så) men det avgörande i sammanhanget borde ändå vara flickans oförmåga att föda tvillingarna. Det är detta som ärkebiskopen inte tillräckligt har poängterat. Och inte Vatikanen heller. Det är dåligt.

Andra bloggar om: abort [8], Katolska kyrkan [9], våldtäkt [10], nioåriga flickan [11], dubbel effekt [12], nödvärnsrätt [13], Brasilien [14], Vatikanen [15]

7 kommentarer (Öppna | Stäng)

7 kommentarer Till "Nöd och rätt i Brasilien"

#1 Kommentera Av Mange På 15 mars 2009 @ 17:16

Här finns mycket att säga.

1. Katolska kyrkan anser att det är okej att avlägsna en mors cancer i livmodern, även om detta innebär att fostret dör. Fostrets död är den förväntade men oönskade följden av att man räddar kvinnans liv.

2. Att man direkt ger sig på barnet – dödar barnet – istället för på cancern är dock en lite annorlunda situation. Om kvinnans liv är i fara, är det då okej att döda hennes ofödda barn?

3. Det kan vara så att en sådan handling kan försvaras utifrån nödvärnsrätten. Det verkar rimligt.

4. Å andra sidan: I serien 24 måste Jack döda en senator och kommande president, annars kommer terroristerna att döda Jacks dotter som hålls som gisslan. Hans situation påminner om den nio-åriga situationen för den nio-åriga flickans mor, som övertalade sin dotter att begå aborten. Om Jack vet att hans dotter endast överlever om han dödar senatorn, gör han då rätt i att göra det?

5. En sak som ytterligare komplicerar det här fallet är att det är tvillingar och att alltså två st människor dör vid en abort, dvs. fler människor dör än om flickan bestämde sig för att föda barnen…

6. Jag lutar nog åt att abort ändå är försvarligt i detta extrema fall, men menar att det är en jättesvår fråga. Många tycker däremot att en abort är helt självklar i detta fall. Helt klart så har man förlorat känslan för vilken fruktansvärd handling en abort är; i detta fall kommer två små barn aldrig att få växa upp…

Till sist:

A. Jag kan mycket väl tänka mig att man skulle kunna rädda alla tre människorna om viljan fanns där. Läs mer här: [16]

B. I ett uttalande på den brasilianska biskopskonferensens hemsida gör biskoparna klart att beslutet om exkommunikation var fel, och inte ska träda i kraft. Läs mer här: [17]

#2 Kommentera Av Hanna På 16 mars 2009 @ 19:07

Jag heåller med om att Maria Hasselgren, och andra, missat kärnan i frågan – dvs. om mammans liv är i direkt livsfara om graviditetn får fortgå, vad gäller då?

Det är denna fråga som hela historien med den 9-åriga flickan handlar om, och hittils är det, såvitt jag vet, bara biskop Anders (tack!) som fört den på tal!

Att ta upp styvpappans fruktansvärda beteende, eller påpeka Kyrkans förtjänster på andra områden är sidospår.

#3 Kommentera Av Martin Nordling På 17 mars 2009 @ 9:17

Manges inlägg är tänkvärt, jag har mer eller mindre samma åsikt. Jag kan inte göra någon bedömning, men frågan är ju om man kanske hade kunnat klara det hela genom att endast abortera ett av fostren, s.k. fosterreduktion, och sedan haft ett tidigt kejsarsnitt. Jag känner inte till möjligheterna för detta, men tanken slår mig.

Angående att ärkebiskopen inte skulle ha fördömt styvpappan tillräckligt så rapporterade Dagen att ärkebiskopen önskade honom stängast möjliga straff, dessutom är styvpappan utesluten ur den sakramentala gemenskapen, snäppet under uteslutning om jag fattat rätt.

#4 Kommentera Av Johan Stenberg På 17 mars 2009 @ 14:03

Jag undrar vad som menas med att flickans liv var i fara. Skulle man inte kunna tänka sig att hon fick bära barnen två månader till för att sedan göra kejsarsnitt?

Slutligen: Kyrkan har nästan 5000 biskopar. Att några av dem är klantiga får man räkna med. I kombination med det mycket dåliga informationsflödet inom kyrkans ledning och den totala avsaknaden av PR-kunskaper i Vatikanen så får vi tyvärr räkna med sådana här tråkigheter.

#5 Kommentera Av Nur-q-ua12 På 19 mars 2009 @ 22:01

Hr Poluha skriver att man bör fokusera på att flickans liv var i fara.

Därigenom nonchaleras det faktum att hon blev våldtagen och att en nioåring ALDRIG bör tillåtas vara mamma, under några som helst omständigheter.

Varför?

Därför att en nioåring är ett BARN.

Barn i allmänhet och våldtagna barn i synnerhet ska inte vara mammor eller pappor.

Allt annat är vansinne.
Punkt slut.

Vari ligger det moraliskt försvarbara i en våldtäkt, som var själva grunden till graviditeten ifråga?

Man kan enkelt föreställa sig att flickan skulle ha avskytt sig själv och/eller sina påtvingade tvillingar, som var resultatet av incest.

Att godkänna en sådan födsel kan mycket väl leda till självmord, eftersom den skulle utgöra ytterligare ett övergrepp mot en redan förgripen nioåring.

Att godkänna en sådan födsel blir ytterligare ett svek mot ett barn, denna gång från samhällets sida, därtill med religiösa argument som grund.

Brasilien är vidare ingen sorts teokrati, vilket måste betonas.

Med anlednign av detta bör man med rätta diskutera i vilken mån ett land, vilket som helst, bör vara en teokrati och i vilken mån en kyrka, ledd av en vitklädd och snarast antisemitisk man i lustig hatt bör besämma över människors liv och beslut överhuvudtaget.

Mannen ifråga har därtill inget stöd i t.ex. Nya Testamentet, d.v.s. i urkunderna till den religion han säger sig företräda.

#6 Kommentera Av Pelle På 01 april 2009 @ 22:06

Ursäkta att publiceringen av din kommentar har dröjt, den betraktades av systemet som spam. Och det stämmer ju inte, åtminstone om vi ser till formen. Innehållsligt är jag däremot beredd att hålla med mitt spamprogram. För var i texten har jag sagt att flickan var lämplig att bli mor? Var har jag försvarat våldtäkten? Var har jag sagt att flickan borde ha fött dessa tvillingar och tagit hand om dem? Vad har frågan om Brasilien är en teokrati överhuvudtaget med saken att göra? På vilka grunder säger du att jag inte har stöd i Nya testamenten för min uppfattning? Nej, du argumenterar inte och bemöter inte mina argument på en punkt. Du verkar knappt ha läst inlägget. Nej, läs och återkom när du har förstått vad jag skriver.

#7 Kommentera Av Johan S. På 05 juli 2010 @ 21:48

Sitter och scrollar igenom din blogg för att se vad du skrivit om Katolska kyrkan på sista tiden. Inte så mycket.

Nåväl, hoppas att sommaren har börjat bra där nere i Småland! Allt gott!

Johan