Skip to main content.


den 23 januari 2009


  Dålig teologi ger dåliga tal

Jag har bara hört delar av Obamas tal. Men jag har förstått att få blev imponerade. John Mark Reynolds på The Scriptorium skriver att orsaken till hans svaga tal var… dålig teologi:

Tuesday’s speech strained for greatness and failed. One can imagine a group of men and women sitting down and saying, “What is a great Inaugural speech? Let’s define our terms, study past models, describe a great speech, and then write one.” Anyone who has, like I have, been a member of a liberal Christian church recognizes the process and heard the mediocre product in the text of the Obama oration.

Obama is a great speaker cursed with bad speeches that are the product of an inadequate view of God. Say what you will about the God of Sinai and Calvary, but He would never give His servants such speeches. The God of the Liberal Christian can produce a great episode of Barney, but the platitudes of the purple dinosaur are not enough to move nations to greatness.

Läs hela artikeln!

Du kan kommentera, eller