Skip to main content.

den 24 oktober 2008


  Nu gäller det, Kd!

Nu är det vinna eller försvinna som gäller för kristdemokraterna. Mycket talar för att de övriga allianspartierna är på väg att köra över kristdemokraterna i frågan om ”könsneutrala äktenskap”. Så rapporterar Ekot:

Enligt Ekots källor är förslaget som justitiedepartementet snart är färdigt med könsneutral. Alla ska ha samma rätt att ingå äktenskap, men enskilda präster ska få rätt att säga nej till att viga homosexuella.

Ja, det var ju generöst att enskilda präster ska få rätt att säga nej. Tydligen hotar nu flera borgerliga riksdagsledamöter med att rösta på oppositionens förslag om inte regeringen lägger fram ett eget senast i december. Så säger Birgitta Ohlsson (fp):

Det går inte att kompromissa bort grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Tycker man att homosexuella har samma värde som heterosexuella då ska de också kunna gifta sig på lika villkor.

Sanningen är att hetero- och homosexuella idag behandlas efter samma måttstock. Alla vuxna människor har rätt att gifta sig, så länge man gör det med en av motsatt kön. Här finns ingen diskriminering. Att Birgitta Ohlsson vidare gör möjligheten för homosexuella att gifta sig med varandra till en människovärdesfråga borde rimligen innebära att hennes nästa förslag blir att öppna äktenskapet för ytterligare konstellationer. För vilka är vi att stoppa möjligheten för någon människa att gifta sig med vem eller vilka han eller hon vill? Vi har ju alla samma värde! Ekot rapporterar vidare:

Birgitta Ohlsson är också ledamot i partiets styrelse som i ett möte på fredagen uteslöt möjligheten att kompromissa i frågan om könsneutrala äktenskap. Förutom Birgitta Ohlsson i folkpartiet har flera borgerliga riksdagsledamöter sagt att de tänker rösta på socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets förslag i riksdagen i stället. Det skulle då få majoritet om inte regeringen skulle komma överens.

Nu skulle regeringen kunna visa samma ”handlingskraft” som i FRA-frågan och tvinga olydiga riksdagsledamöter att följa regeringen. Men Reinfeldt vill ju själv införa ”könsneutrala äktenskap” och verkar tycka att det är en prioriterad fråga. Och han vill antagligen inte testa trilskande riksdagsledamöters förtroende för regeringen ytterligare. Så hans hopp står till att kristdemokraterna lägger sig.

Det enda positiva i sammanhanget är att Göran Hägglund inte tänker acceptera en proposition som man måste reservera sig emot. Och detta kan innebära en regeringskris. Men det är den väg som återstår för kristdemokraterna. Samtidigt är det svårt att förstå att den övriga regeringen vill utsätta kristdemokraterna för denna press. De borde veta att ett uppror är att vänta inom partiet, kanske med stora avhopp som följd. Skulle det ske, vilket är troligt, kan alliansen säga adjö till kristdemokraternas mandat och därmed till regeringsmakten vid nästa val. För kristdemokraterna kommer att åka ut ur riksdagen med huvudet före.

Elisabeth Sandlund på Dagen manar alla engagerade att göra sina röster hörda. Men hon verkar inte tro att utvecklingen går att stoppa och menar istället att en könsneutral samlevnadsbalk vore ett intressant alternativ. Staten skulle registrera dem som vill ingå ett äktenskapsliknande förhållande men inte göra mer än så. Emellertid är detta den kompromiss som det talats om och som nu flera borgerliga riksdagsledamöter tydligen säger nej till.

Hur ska detta sluta? Vi får hoppas och be att Göran Hägglund står på sig. Och ”storma” som motståndarna till FRA-lagen gjorde. Det finns en poäng i det, även om det inte skulle förändra riksdagens beslut. Det är alltid gott att kämpa och tydliggöra sin position. Resultatet får man lämna i Guds händer. Och det behöver bli tydligt att det finns ett stort antal svenskar som inte accepterar det pågående moraliska förfallet. Det behövs ett ljus i mörkret.

Andra bloggar om: , ,