Skip to main content.

den 29 februari 2008


  Sanning något nytt för DN

Via Johan Norberg får jag tag på detta uttalande av DN:s Maria Schottenius. I Magnusson i P1 diskuterar hon om varför tidningen vägrat att erkänna att Johan Norberg blivit allvarligt felciterad:

– Det är en ny sak som har kommit på senare år, det här att folk ska be om ursäkt, att det finns sant och falskt, och lögner och hit och dit. Det pratas liksom i de termerna och det är ganska nytt. För det mesta så diskuterar man, resonerar, har uppfattningar, åsikter. Det är ett väldigt ointellektuellt sätt att gå till väga på tycker jag, det här att här var det lögn och det ska ursäktas. Så skriver man ju inte normalt sett i kulturartiklar. Så det här är något nytt som jag inte förstår.

– Tror du att sanning finns?

– Sanning? Vad är sanning, som Pilatus sa. ”¦ Ja du, det är en stor filosofisk fråga. Vi får ta den någon annan gång, tror jag.

Detta förtjänar verkligen att bli en klassiker. Uppenbarligen är det dags för upplysning.


  Röster om kristdemokraterna

Kristdemokraternas Göran Hägglund framstår allt mer som den minister som tydligast värnar familjens rätt att stå fri från klåfingriga politiker. Men det ska inte anses vara en unikt kristdemokratisk ståndpunkt att vara emot social ingenjörskonst. Det är en tanke stor nog att rymma hela borgerligheten.

Ledare i SvD.

Det sista samtalet mellan Göran Hägglund och Fredrik Reinfeldt närmar sig: det handlar nu om att få klart och ärligt besked om Reinfeldts färdriktning. Går den i fel riktning måste Hägglund tacka för sig och leda sitt parti i den konstruktiva riktning som dess väljare har rätt att kräva.
Det finns två hänsyn som är viktiga. Dels hänsynen till partiets linje och väljare, som inte kan tvingas acceptera hur långtgående konflikter som helst. Dels hänsynen till och skyldigheten att upprätthålla ett fungerande politiskt system. Utan fungerande åsiktsbrytning och opposition faller demokratin samman.

Carin Stenström i Världen idag.


  Visst fanns Napoleon

En läsare hörde av sig apropå min text Visst fanns Jesus. Texten handlar om den undermåliga argumentation som används av dem som inte tror att Jesus existerat. Läsaren visar hur man med samma argumentationsteknik kan bevisa att Napoleon aldrig existerat. Så här skriver han:

Jag upphör aldrig att förvånas av rabiata ateister som hävdar att det inte finns några historiska bevis på att Jesus var en historisk person, och att det var Paulus som grundade kristendomen, att kristendomen bara lånade element från andra religioner och myter i området.

Vad dessa ateister inte förstår är att man med deras argument lika gärna kan ”bevisa” att t.ex. Napoleon Bonaparte aldrig har existerat.

Den franske författaren Rupert Furneaux lägger fram sina ”bevis” för att Napoleon aldrig har levat:

1. Namnet Napoleon är helt enkelt en variation av Apoleon eller Apollon, och som solgud fick han efternamnet Buonaparte, vilket betyder ’dagens goda del’, det vill säga den tid då solen skiner.

2. Liksom Apollon föddes på Medelhavsön Delos, föddes Napoleon på Medelhavsön Korsika.

3. Napoleons mor Letitia kan identifieras med Apollons mor, som hette Leto. Båda namnen betyder ’att ingjuta glädje’, vilket än en gång avser den uppgående solen, som förjagar nattens fasa.

4. Letitia hade tre döttrar – precis som den grekiska gudadottern.

5. Napoleons fyra bröder är inga verkliga människor, utan symboliserar de fyra årstiderna. Tre av dessa bröder blev kungar, tack vare deras ställning som hans, eller Solens, släktingar. Den fjärde brodern, som inte blev regent, symboliserar vintern. Kanhända var han dock en blivande regent, han blev prins av Canino – ett namn som härleds från cani och betecknar ålderdomens, eller vinterns, vita hår.

6. Napoleon drevs ut ur Frankrike av härarna från norr, i verkligheten nordanvinden.

7. Napoleon hade två hustrur, det hade även Apollon. Dessa två hustrur representerade jorden och månen. Med månen hade Apollon inga barn, med jorden fick han en son – ett mytiskt barn som symboliserar jordens gröda så som den skapas när jorden befruktas. Napoleons son sägs vara född vid vårdagjämningen, den 21 mars, den dag då jordens befruktning äger rum.

8. Liksom Apollon räddade Grekland från den fruktade draken Python, räddade Napoleon Frankrike från revolutionens fasor. Ordet revolution är betecknande nog avlett ut det latinska revolvo, som karaktäriserar något krälande.

9. De tolv generaler som stod i spetsen för Napoleons här symboliserar djurkretsens tolv tecken, medan de fyra stabsgeneralerna personifierar de fyra väderstrecken.

10. Solguden Napoleon segrade alltid i södern, men besegrades av vindarna från norr, och historien om återtåget från Moskva är således inte något annat än en solmyt. Som solen steg Napoleon upp i öster – han föddes på Korsika – och som solen gick han ned i väster – han dog på St. Helena.

Så enkelt kan det alltså vara att ta livet av en av historiens starkast förankrade personer, och det är med liknande ”argument” som de mest fanatiska ateisterna försöker bevisa att Jesus aldrig har funnits.

Precis. Om man på allvar vill gå till botten med frågan om Jesu existens måste man ställa sig åtminstone två frågor: 1) vilken är den bästa förklaringen på alla vittnesmål som finns om Jesus och 2) vilken extraordinär händelse runt år 30 förklarar bäst den enorma expansionen av kristendomen under det första århundradet? Sedan kan den kritiske också fundera över vad som egentligen hindrar honom att erkänna Jesu existens samt hans uppståndelse. Är månne utgångspunkten att mirakler inte kan ske? Bevisa då det! Eller är det kanske rädslan för att möta sin skapare? Det tål att reflektera över.

Texten är hämtad från boken ”Myter och mysterier” av Tage La Cour.


  91 miljoner muslimer gillar terror

I Dagen läser jag att 93 procent av världens 1,3 miljarder muslimer inte är terrorister. Så många tar i alla fall avstånd från terrorism. Siffrorna kommer från en undersökning som pågått i sex år. Författarna menar att muslimer oftast beskrivs som extremister och ”vill ge en mer rättvis bild av verkligheten.”

Även om 93 procent utgör en överväldigande majoritet, blir det sju procent kvar som inte har problem med terrorism. Sju procent av 1,3 miljarder blir 91 miljoner. 91 miljoner som gillar att al Qaida mördade 3000 civila den 11/9 2001. Det är ganska många.