Skip to main content.

den 28 januari 2008


  Likriktning

J.P. Green på bloggen Akademin för klassisk kulturkritik skriver träffande:

De senaste veckorna har varit fyllda av mantraliknande ställningstaganden och deklarationer vart än man vänt sig i den utarmade offentligheten. Från akademins finrum till Expressens kloaker flödar samma familjepolitiska budskap ut i en aldrig sinande ström.

Så är det. Åsikterna i vårt land likriktas inte bara horisontellt, människor emellan och opinionsbildare emellan, utan även vertikalt. Från kvinnan på gatan, från ledarskribenter och professorer och faktiskt även från statsministern själv kommer samma oreflekterade ståndpunkter i äktenskapsfrågan. Det pågår en gigantisk härdsmälta av hela det offentliga samtalet.


  Lovande

På onsdagskvällen bildades i Stockholm stiftelsen Claphaminstitutet, ett kristet ekumeniskt forskningsinstitut. Claphaminstitutets uppgift blir att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro. Stiftelsen skall, enligt de nyantagna stadgarna, verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige. För detta vill man också bilda opinion.

Läs mer här.