- basun - http://basun.poluha.se -

Porrsurf helt ok i riksdagen

Tydligen är det nu stopp för allt barnporrsurfande [1] från riksdagshuset. Riksdagens talman Per Westerberg tycker det ”känns bra” att riksdagen nu infört ett filter mot barnporr.

Visst är det märkligt? För det första borde barnporrsurfare i riksdagshuset eskorteras därifrån av polisen och inte bara förhindras i sin gärning. För det andra, och viktigare, varför inte införa ett filter mot all slags pornografi? Nu när riksdagens it-tekniker ändå jobbar på saken, alltså. Det vore ju inte särskilt märkvärdigt utan helt i linje med det som gäller på de flesta företag.

Vore ett porrfilter för Sveriges riksdagsmän månne en kontroversiell åtgärd? Det är en hisnande tanke.

En liten parentes: uttrycket ”det känns bra” retar mig innerligt när det används som ett argument för något. Att något ”känns bra” säger INGENTING (hör ni det!) i sakfrågan. Det är INGET argument! På sin höjd säger det något om personen som säger det. Nedan följer några ARGUMENT för att inför ett porrfilter i riksdagshuset:

Att det sedan skulle kännas bra om riksdagen införde ett porrfilter är en helt annan fråga.